Profile Image

KFC-DINALUPIHAN Open

DINALUPIHAN, BATAAN

10:00 AM - 06:00 PM
0 Reviews
179 PHP
115 PHP
89 PHP
65 PHP
99 PHP
120 PHP
1pc chicken 1 reg shots mushroom soup 1 reg mashed potato 1 rice 1 reg drink
195 PHP
1 pc chicken 1 mushroom soup 1 reg mashed potato 1 rice 1 reg drink
140 PHP
2 pc chicken 1 mushroom soup 1 reg mashed potato 1 rice 1 reg drink
205 PHP
1 pc chicken 1 mushroom soup OR cracklings 1 rice 1 reg drink
145 PHP
1 pc chicken 1 mushroom soup 1 famous bowl 1 rice 1 reg drink
165 PHP
8 pc chicken 4 reg fixin 4 rice 4 reg drink
699 PHP
6 pc chicken 3 reg fixin 3 rice 3 reg drink
499 PHP
3 pc chicken 1 large mashed potato 2 jr. sundae 2 rice 2 reg drink
315 PHP
178 PHP
35 PHP
45 PHP
65 PHP
80 PHP
215 PHP
45 PHP
65 PHP
50 PHP
70 PHP
20 PHP
25 PHP
35 PHP
50 PHP
115 PHP
120 PHP
35 PHP
58 PHP