Profile Image

KFC (MAGALANG) Closed

Triple V Gasoline Station, Magalang Road,Corner Dr. Luis Dizon,San Nicolas 1,Magalang,Pamp.

10:00 AM - 06:00 PM
0 Reviews
Restaurant Schedules - 10:00 AM - 06:00 PM
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
127.2 PHP
224.4 PHP
106.8 PHP
201.6 PHP
66 PHP
526.8 PHP
864 PHP
176.4 PHP
170.4 PHP
220.8 PHP
176.4 PHP
192 PHP
138 PHP
30 PHP
54 PHP
74.4 PHP
102 PHP
54 PHP
74.4 PHP
48 PHP
54 PHP
74.4 PHP