Profile Image

Mang Inasal Open

SM City tarlac, Market City Aquino Blvd. Magic Star Mall, Metrotown Mall, Robinsons Luisita tarlac city

10:00 AM - 09:00 PM
0 Reviews
137.28 PHP
140 PHP
156 PHP
135.6 PHP
137.28 PHP
137.28 PHP
119 PHP
107 PHP
137 PHP
112 PHP
1-pc Chicken w/ Rice
107 PHP
1-pc Pork BBQ w/ Rice
95 PHP
79.2 PHP
176.88 PHP
150.48 PHP
68.64 PHP
239 PHP
54 PHP
71 PHP
26.4 PHP
78 PHP
123 PHP
107 PHP
13.2 PHP
178.2 PHP
165 PHP
39.6 PHP
77 PHP
100 PHP
66 PHP
56 PHP
44.88 PHP
44.88 PHP
47.52 PHP
25.08 PHP
44.88 PHP
12 PHP
15 PHP
12 PHP