Profile Image

APPETINO Open

A. BANZON ST. BRGY IBAYO, BALANGA CITY, BATAAN

11:00 AM - 07:45 PM
0 Reviews
389.85 PHP
389.85 PHP
378.35 PHP
412.85 PHP
412.85 PHP
412.85 PHP
419.75 PHP
504.85 PHP
493.35 PHP
648.6 PHP
654.35 PHP
90.85 PHP
113.85 PHP
28.75 PHP
69 PHP
69 PHP
69 PHP
97.75 PHP
97.75 PHP
113.85 PHP
Tea
102.35 PHP
170.2 PHP
170.2 PHP
181.7 PHP
204.7 PHP
158.7 PHP
158.7 PHP
158.7 PHP
170.2 PHP
158.7 PHP
158.7 PHP
170.2 PHP
170.2 PHP
170.2 PHP
124.2 PHP
124.2 PHP
124.2 PHP
135.7 PHP
135.7 PHP
135.7 PHP
135.7 PHP
1017.75 PHP
Gm1
-CHOICE OF PASTA (3 BAKED MAC OR 3 CARBONARA -3 CHEESEBURGERS -3 LEMONADE
833.75 PHP
Gm2
-2 LASAGNA -1 WINGS PLATTER -1 REGULAR CHEESY FRIES -3 LEMONADES
914.25 PHP
Gm3
-CHOICE OF PASTA (3 BAKED MAC OR 3 CARBONARA -1 WINGS PLATTER -3 LEMONADE
948.75 PHP
Gm4
-1 NACHOS -1 WINGS PLATTER -1 CLUBHOUSE -3 LEMONADES
983.25 PHP
-1 BAKED MAC -1 CARBONARA -1 TUNA PESTO
442.75 PHP
333.5 PHP
310.5 PHP
253 PHP
205.85 PHP
205.85 PHP
205.85 PHP
205.85 PHP
217.35 PHP
228.85 PHP
240.35 PHP
240.35 PHP
281.75 PHP
240.35 PHP
286.35 PHP
320.85 PHP
527.85 PHP
189.75 PHP
201.25 PHP
201.25 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
201.25 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
201.25 PHP
194.35 PHP
251.85 PHP
166.75 PHP
166.75 PHP
230 PHP
189.75 PHP
212.75 PHP
212.75 PHP
224.25 PHP
79.35 PHP
171.35 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
136.85 PHP
178.25 PHP
320.85 PHP
178.25 PHP
320.85 PHP
339.25 PHP
COMES WITH MASED POTATO AND GRAVY
458.85 PHP
109.25 PHP
155.25 PHP
159.85 PHP
159.85 PHP
201.25 PHP
79.35 PHP
195.5 PHP
102.35 PHP
212.75 PHP
189.75 PHP
304.75 PHP
189.75 PHP
135.7 PHP
143.75 PHP
143.75 PHP