Profile Image

APPETINO Closed

A. BANZON ST. BRGY IBAYO, BALANGA CITY, BATAAN

10:30 AM - 07:45 PM
0 Reviews
Restaurant Schedules - 10:30 AM - 07:45 PM
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
378.35 PHP
378.35 PHP
378.35 PHP
412.85 PHP
412.85 PHP
412.85 PHP
412.85 PHP
458.85 PHP
493.35 PHP
631.35 PHP
654.35 PHP
90.85 PHP
113.85 PHP
28.75 PHP
63.25 PHP
63.25 PHP
63.25 PHP
80.5 PHP
80.5 PHP
113.85 PHP
Tea
102.35 PHP
148.35 PHP
148.35 PHP
159.85 PHP
159.85 PHP
171.35 PHP
125.35 PHP
125.35 PHP
132.25 PHP
136.85 PHP
136.85 PHP
148.35 PHP
148.35 PHP
148.35 PHP
148.35 PHP
90.85 PHP
90.85 PHP
90.85 PHP
102.35 PHP
102.35 PHP
113.85 PHP
113.85 PHP
884.35 PHP
976.35 PHP
1148.85 PHP
1263.85 PHP
1263.85 PHP
1263.85 PHP
1608.85 PHP
Gm1
-CHOICE OF PASTA (3 BAKED MAC OR 3 CARBONARA -3 CHEESEBURGERS -3 LEMONADE
803.85 PHP
Gm2
-2 LASAGNA -1 WINGS PLATTER -1 REGULAR CHEESY FRIES -3 LEMONADES
803.85 PHP
Gm3
-CHOICE OF PASTA (3 BAKED MAC OR 3 CARBONARA -1 WINGS PLATTER -3 LEMONADE
930.35 PHP
Gm4
-1 NACHOS -1 WINGS PLATTER -1 CLUBHOUSE -3 LEMONADES
964.85 PHP
-1 BAKED MAC -1 CARBONARA -1 TUNA PESTO
412.85 PHP
333.5 PHP
310.5 PHP
253 PHP
205.85 PHP
205.85 PHP
205.85 PHP
194.35 PHP
217.35 PHP
228.85 PHP
228.85 PHP
228.85 PHP
228.85 PHP
240.35 PHP
286.35 PHP
320.85 PHP
493.35 PHP
182.85 PHP
182.85 PHP
182.85 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
194.35 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
194.35 PHP
194.35 PHP
251.85 PHP
166.75 PHP
166.75 PHP
218.5 PHP
189.75 PHP
212.75 PHP
212.75 PHP
224.25 PHP
67.85 PHP
159.85 PHP
CHOICE OF -CHICKEN -CHEESE -CHEESE SPICY
136.85 PHP
166.75 PHP
309.35 PHP
166.75 PHP
309.35 PHP
332.35 PHP
COMES WITH MASED POTATO AND GRAVY
458.85 PHP
102.35 PHP
148.35 PHP
143.75 PHP
143.75 PHP
189.75 PHP
79.35 PHP
195.5 PHP
102.35 PHP
212.75 PHP
178.25 PHP
293.25 PHP
178.25 PHP
135.7 PHP
143.75 PHP
143.75 PHP